Fochist clasa A

Fochist pentru cazane de abur si de apă fierbinte – clasă A CURS DE SPECIALIZARE - Cod C.O.R. 818204

Conform art. 14(e) din Legea 64/21.03.2008 şi PT C1/ 2010 Colecţia ISCIR persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să folosească pentru utilizarea instalaţiilor/echipamentelor numai personal de deservire autorizat. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. a) din Legea 64/2008.

Condiţii de acces la curs:

­
  • Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
  • ­Persoane absolvente ale cursurilor învăţământului obligatoriu cu durata prevăzută de lege la data absolvirii;
  • ­
  • Persoane care deţin cel puţin o calificare;
  • ­
  • Persoane apte din punct de vedere medical pentru Fochist.

Durata şi locul de desfăşurare a instruirii:

Durata instruirii este de 240 ore, din care:

­
  • Instruire teoretică: 170 ore - 6 ore/ zi – sediul Fundaţiei Şcoala Portuară;
  • ­
  • Instruire practică: 70 ore - 8 ore/ zi – în cadrul societăţii beneficiare.

Certificări:

1. Certificat de absolvire, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului“ în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite, în conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor”.

2. Autorizaţie eliberată de ISCIR, în conformitate cu PT-CR 8-2009 – “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire"

Acte inscriere:

­

BI/CI - original si copie, certificat nastere - original si copie, diploma studii de bază - original si copie, certificat/ diplomă de calificare - original si copie, fişa de aptitudini de la medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist” - original, 2 fotografii color ¾ cm.

Detalii pentru înscrieri la:

BIROUL SECRETARIAT

Tel / fax: 0241-60.11.50; 0241-60.25.87

Tel: 0341-417439

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.scoalaportuara.ro